Kecskemét - Címnyilvántartás

A beépítésre szánt területen fekvő teleknek, illetve a beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épületnek, az épületen belül létesített lakás címének megállapítása, a már megállapított címek felülvizsgálata, a már megállapított, illetve felülvizsgált címekről címigazolás kiállítása

Beépítésre nem szánt területen fekvő telken lévő épület címének megállapítása, arról címigazolás kiadása. 

Kulcsszavak: cím, címigazolás

Az ingatlan felett rendelkezni jogosult személy, vagy meghatalmazottja.

A kérelem benyújtása.

A kérelem benyújtható

nincs.

azonnal vagy legfeljebb 60 nap

hatósági bizonyítvány, vagy építésügyi határozat (új épület esetében)

társasház alapító okirat (társasház nyilvántartásba vétel esetén)

lakásbérleti szerződés (önkormányzati lakás esetén)

lakásszövetkezeti közgyűlési határozat (szövetkezeti lakások esetében)

használati megosztási szerződés és vázrajz (közös tulajdon esetén)

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Nincs.

A házszámot a tulajdonos az ingatlan települési címének nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül köteles kihelyezni az épületre, elsősorban a kapu melletti falon, kerítésen úgy, hogy az a közterületről jól látható legyen.

Aki a fenti rendelkezést megszegi, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Letölthető nyomtatvány:

Bejelentés települési cím vizsgálatához (rendezetlen cím esetén, tanyás övezeteknél)

Címigazolási kérelem (meglévő címről)

Lakcím igazolása (címváltozás miatt)

Cím nyilvántartásba vétele (új cím esetén)

 Elektronikus űrlapok:

 Bejelentés települési cím vizsgálathoz

Címigazolás kérelem

Címnyilvántartással kapcsolatos kérelem

Lakcímigazolás címváltozás

 

Szabályozási terv webtérkép (KMJV TRT)

 

345/2014 (XII.23) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatinak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993 (X.26) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

19/1996. (IV. 9.) Önkormányzati rendelet A közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről

 

Kecskemét Település