Közérdekű bejelentés vagy panasz - EUTAF

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) működésével kapcsolatban mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül, vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal, vagy javaslattal forduljon a Főigazgatósághoz, amennyiben jogi, vagy más természetű sérelem érte a Főigazgatóság valamely eljárása során, valamint bármely szervezeti egységének tevékenységével, mulasztásával kapcsolatban, illetve bármely munkatársának magatartása miatt.

Kulcsszavak: közérdekű bejelentés, panasz

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a a Főigazgatósághoz. 

A közérdekű bejelentés és a panasz előterjeszthető szóban, írásban vagy elektronikus úton.

A közérdekű bejelentés vagy panasz a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven belül terjeszthető elő.

A panasz, közérdekű bejelentés, valamint amennyiben rendelkezésre áll, az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumok.

Azonosíthatatlan személy által (név nélkül, vagy becenév, álnév használatával) tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a Főigazgatóság mellőzi, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Az eljárás elektronikus úton történő megindításához e-Papír áll rendelkezésre, amely KAÜ bejelentkezést követően  ITT  érhető el.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

EUTAF