Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ, DE NEM KÖZTERÜLETI INGATLANOKON TÖRTÉNŐ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Jogi személyek (intézmények) kérelmére önkormányzati tulajdonú, de nem közterületi ingatlanokon fás szárú növény kivágásához tulajdonosi hozzájárulás kiadása.

 

Kivágás és pótlás kivitelezésére jogosult: a mindenkori közterületi parkfenntartást ellátó szervezet (jelenleg: Szombathelyi Parkfenntartási Kft. 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2.). vagy más felelősségbiztosítással rendelkező szakcég.

Kulcsszavak: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ, DE NEM KÖZTERÜLETI INGATLANOKON (BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, ISKOLÁK, SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK, STB.) TÖRTÉNŐ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Vagyonkezelő, intézményvezető.

Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.

Ügyintézési határidő 30 nap.

Hiánytalanul kitöltött kérelem.

Az eljárás igazgatási és illetékmentes. 

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Szombathely Település