Nagykanizsa - Pályázat a Nagykanizsa, Kodály Zoltán u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévő lakás elnyerésére

A nyugdíjasok bérlakása a nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjasok elhelyezésére szolgáló lakóépületek, melyben a bérlők bérleti joga határozott időre, életük végéig szól.

Kulcsszavak: Pályázat Nagykanizsa Kodály Zoltán alatti nyugdíjasházban lévő lakás elnyerésére

Bérlőül az(ok) a személy(ek) vagy házaspár jelölhető ki, aki(k) nagykanizsai állandó lakos(ok),

öregségi nyugdíjas(ok) vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte (elérték), önmaga vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja (vállalják) és annak eleget tud(nak) tenni.

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, elektronikus, postai úton, papír alapon vagy személyesen a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztálya Humánigazgatási Csoportjának Ügyfélszolgálatán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A pályázati nyomtatványt a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztálya Humánigazgatási Csoportjának Ügyfélszolgálatán lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.nagykanizsa.hu  oldalról.

Elektronikus úton E- papír használatával: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt az E-papír szolgáltatással, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

 Benyújtási és elbírálási határidő az aktuális pályázati kiírás szerint.

Kitöltött kérelem nyomtatvány/e-papír.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 100/2011. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 3. 1. 7. pontjában foglaltak alapján

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

A pályázatot kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül lehet benyújtani.

A pályázók közül a felajánlások mérlegelése alapján bérlőül azt a személyt kell kijelölni, aki a licit során a legmagasabb összegű adományt ajánlja fel, vagy aki legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti jogával rendelkezik, és amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen, amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, vagy aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott cserelakást elfogadja.

https://nagykanizsa.hu/letoltesek/2022-05/244_224_nyugdijashaz_palyazat.doc

https://nagykanizsa.hu/letoltesek/2020-03/196_855_a_nyugdijasok_elhelyezesere_epult_berlakasok_berleterol_36-1997._-xi._04.-.doc

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Nagykanizsa Település