Kecskemét - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó praxisjog értékesítés bejelentése

A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak

Kulcsszavak: praxisjog, adásvétel, orvos, háziorvos, alapellátás

-praxisjog jogosultja

-praxisjogot megszerezni kívánó orvos

az alábbi iratok benyújtása szükséges:

-az eladó és a vevő közös nyilatkozata a praxisjog értékesítéséről

-vevő szakmai végzettségét igazoló dokumentum/ok

-vevő Magyar Orvosi Kamarai tagságát igazoló kártya másolata

-foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosi alkalmassági véleménye a vevő egészségügyi alkalmasságáról

a praxis átvételét megelőző 6. hónap

-az eladó és a vevő közös nyilatkozata a praxisjog értékesítéséről

-vevő szakmai végzettségét igazoló dokumentum/ok

-vevő Magyar Orvosi Kamarai tagságát igazoló kártya másolata

-foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosi alkalmassági véleménye a vevő egészségügyi alkalmasságáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztály

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Kecskemét Település