Taxizásra vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Személygépjárművel üzletszerűen, ellenérték fejében személyt csak személytaxi-szolgáltatást folytató vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat.

Kulcsszavak: taxi, személyszállítás, szállítás, fuvarozás, közlekedés, tachográf, gépjármű, jármű, engedély, autó, tevékenység, vállalkozás, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles

Személyszállító szolgáltatás hatósági engedély tevékenységi engedély) birtokában végezhető.  A tevékenységi engedély a vállalkozások számára abban az esetben adható ki, ha a jogszabály meghatározott személyi, szakmai és közlekedési feltételeknek megfelel.

A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető, kivéve, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.

Az ellenőrzésre jogosult szervek (közlekedési hatóság, fogyasztóvédelmi hatóság, rendészeti szervek) az előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik.

Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető vagy szabálysértési feljelentést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.

Személyszállító szolgáltatás hatósági engedély tevékenységi engedély) birtokában végezhető.  A tevékenységi engedély a vállalkozások számára abban az esetben adható ki, ha a jogszabály meghatározott személyi, szakmai és közlekedési feltételeknek megfelel. A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt – erre irányuló kérelemre – annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja a vállalkozás:

továbbá – ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozások működését – a kérelemhez csatolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

A vállalkozásnak ezen felül rendelkeznie kell:

A személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személytaxis személyszállító, a személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személygépkocsis személyszállító alapképesítési szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie vagy igazolnia kell, hogy olyan felsőfokú képesítéssel rendelkezik, mely mentesíti a vizsgakötelezettség alól. A képzéseket a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadása 5.591 forint

Vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi- vagy megyei kormányhivatal közlekedési főosztálya

Az engedélykiadás tárgyában hozott döntés ellen fellebbezést lehet benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz.

A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben és az engedélykivonatban az engedély kiadása iránti kérelemben foglaltak alapján meg kell határozni azt a területet, ahol a vállalkozás a személyszállítási szolgáltatást végezheti. A működési terület lehet

Személytaxival a működési területén kívül – az általa szállított utas visszaszállítását kivéve – utas csak írásbeli előrendelés alapján és csak a személytaxi működési területén levő úticéllal vehető fel.

A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési terület a vállalkozás kérelmére több megye területére is kiterjedhet, vagy utólag kiterjesztésre kerülhet.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

6/1990. (VI. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről

NISZ ZRT.