NKVH: Egyéb üggyel kapcsolatos kérelem

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó egyéb, az ügyfél által választható ügytípusok által le nem fedett üggyel kapcsolatos kérelem.

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, egyéb

Bármely természetes személy – jogi személy – jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult kérelmet előterjeszteni.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettséggel járhatnak.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A Hatóság döntésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH