Budafok-Tétény XXII. ker. - MÉH VÁNDOROLTATÁSÁHOZ KIJELENTŐ LAP, BEJELENTŐ LAP

A méhészkedésre (méhtartásra) vonatkozóan a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője nyilvántartást vezet. Kijelentés alapján - vándoroltatása esetén - méhészkedést (méhtartást) a nyilvántartásból törli.

Kulcsszavak: MÉH VÁNDOROLTATÁSÁHOZ KIJELENTŐ LAP, BEJELENTŐ LAP

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata illetékességi területén méhtartást gyakorló személy.

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános vagy egyéb igazgatási ügyek nyomtatványok közt a "MÉH VÁNDOROLTATÁSÁHOZ KIJELENTŐ LAP, BEJELENTŐ LAP" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni a jegyző részére.

Méhek kiszállítását követő 72 órán belül kell bejelenteni.

Kérelem a jelölt elérési útvonalon.

az eljárás illetékmentes

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet 2. §-a szerint a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Méhek vándoroltatása

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. számú melléklete alapján kiállított nyomtatvány (szigorú számadású nyomtatvány) ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át. A kijelentést a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 4. számú melléklete alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátószervek kijelöléséről

Budapest 22. ker. Település