KECSKEMÉT – TÚLFIZETÉS RENDEZÉS ÉS ÁTVEZETÉS

Ha az adott adónem tekintetében az adózónak, vagy meghatározott esetekben a tartozás megfizetésére kötelezett személy (a továbbiakban adózó) fizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre számolja el.

Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről, ha nincs az adóhatóság által nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Kulcsszavak: túlfizetés, visszatérítés, átvezetés

Az adózó.

Az eljárás kérelemre indul. Az e-mailben és (alapesetben) e-Papír szolgáltatás útján küldött kérelem nem joghatályos, az alapján nem indul eljárás.

Önálló kérelemként:

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó az E-önkormányzat portálon, a települési önkormányzat kiválasztását követően, az ügytípus rovatban, az általános adónyomtatványok között található Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem űrlapon kérheti.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó is választhatja ezt az űrlapot és beküldési módot, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó, amennyiben nincs ügyfélkapuja, vagy nem kíván élni az elektronikus ügyintézés lehetőségével, úgy az elektronikus űrlapot kinyomtatva, vagy az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, papír alapon nyújthatja be kérelmét. A köztartozásmentességről az adózónak az űrlapon nyilatkoznia kell!

Adóbevallás részeként:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül benyújtott helyi iparűzési adóbevallásban kérhető vissza a túlfizetés. A köztartozásmentességről az adózónak az űrlapon nyilatkoznia kell!

A túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt, így az összeg visszautalása ezen az időszakon belül kérhető.

A helyi iparűzési adóbevallásban a túlfizetés az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjától igényelhető vissza.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat.

Elektronikus:

Papír alapú:  Túlfizetés rendezési kérelem

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

A kérelem teljesítése esetén nincs helye jogorvoslatnak, mivel ekkor nem születik döntés.

Amennyiben döntés születik (pl. kérelem elutasítása, eljárás megszüntetése), úgy az ellen a közléstől számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Osztályához benyújtott, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Kecskemét Település