E-építési napló – közlekedési építmények

Az építési naplót közlekedési építmények esetében a 2015. január 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél elektronikusan kell vezetni.

Kulcsszavak: e-építés, e-építési napló, közlekedési építmény, építésügy, építés. építésügyi, hatóság,

Azok az építtetők/tervezők/kivitelezők, akik közlekedési építményekkel kapcsolatos építőipari tevékenységet folytatnak.

Ügyfélkapu azonosítás után be kell lépnie a közlekedési építményekkel kapcsolatos e-naplóba.

Az eljárás illetékmentes.

Az elsőfokú hatósági ügyekben fő szabály szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el, bizonyos esetekben a járási hivatalok.

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet azonban meghatároz olyan kiemelt ügyeket, amelyekben országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Budapesten további speciális illetékességi szabályok vannak érvényben. Budapest Főváros Kormányhivatal kerületi hivatalai járnak el az alábbi ügyekben:

A hatósági döntés ellen közigazgatási per indítható, szakmai felügyeleti szerv a közlekedésért felelős miniszter (Innovációs és Technológiai Minisztérium).

Kézikönyvek az e-napló használatához

Illetékes hatóságok lekérdezése

Gyakorló/demófelület

 

Mobilapplikációk:

Android

iOS 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

NISZ ZRT.