Nagykanizsa - Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amennyiben az Egyéb információk részben felsorolt feltételeket a kút együttesen teljesíti.

Kulcsszavak: kút létesítés engedély

Nagykanizsa Megyei Jogú Város illetékességi területén kút létesítési eljárást kíván indítani.

A kérelem papír alapon benyújtható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Közigazgatási Csoportjánál annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-VAGYON-VLET-2018

Űrlap megnevezése: Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon természetes személy ügyfelek részéről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint.

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kút létesítési engedélyéhez című formanyomtatvány.

Az eljárás illetékmentes.

Hatáskör és illetékesség: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője.

Az elsőfokú helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalnak címzett (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.), fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amennyiben a kút a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és (legfeljebb) 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet (legfeljebb 30 m mély kút esetén) vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény.


Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kérelem" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Nagykanizsa Település