Társadalombiztosítási nyugellátás igénylése elektronikus úton

Az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátás, illetve az özvegyi járadék igénylése, valamint ezekhez az ellátásokra vonatkozó igazolási, adatszolgáltatási kérelmek benyújtásának folyamata elektronikus úton.

Kulcsszavak: nyugellátás, nyugdíj, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, szolgálati idő, onyf, nyugdíjfolyósító, Magyar Államkincsár

Társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek és hozzátartozóik. Az elektronikus ügyintézéshez Ügyfélkapu regisztráció szükséges. 

Az ellátás elektronikus igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani. Ügyfélkapu regisztráció szükséges a benyújtáshoz.

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, amely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti. 


Be kell jelenteni 

A nyugellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknek a nyugellátásokkal és más ellátásokkal kapcsolatos eljárásaiban főszabály szerint az ügyintézési határidő 45 nap, kivéve, ha az egészségi állapotot is vizsgálni kell, ebben az esetben 60 nap. 

Ha a kérelem hatósági bizonyítvány kiadására vagy a nyilvántartott adatokról kivonat készítésére irányul, akkor 15 nap áll az eljáró szerv rendelkezésére.

Az eljárás illetékmentes.

Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal.

A döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető. Szakmai felettes szerv a Magyar Államkincstár.

Annak, aki öregségi nyugellátásban részesül, és emellett foglalkoztatják, vagy egyéni vállalkozóként tevékenykedik, annak a nyugellátását a tárgyévben elért jövedelme alapján növelni kell. A nyugdíjnövelést 2017. január elsejétől nem kell külön kérni, azt a Magyar Államkincstár Központ hivatalból állapítja meg a jövedelem megszerzését követő év október 31-éig.

A nyomtatványok itt érhetőek el.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

NISZ ZRT.