Budapest 11 Ingatlan előtti gondozatlan közterület miatt hivatalból indított eljárás

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
a) a telekingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő (ingatlanhatár vonalában történő) metszéséről,
b) az ingatlana előtti járda tisztán tartásáról és síkosság-mentesítéséről,
c) a telekingatlana határa és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyomnövényektől történő mentesítéséről.
 

Kulcsszavak: köztisztaság, közterület, járda söprése, kihajló ágak, gyomos

Bejelentő lehet bármely személy, aki az ügytípusba sorolható jogsértést észlel. Kötelezett az ingatlantulajdonos.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Aki megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A panasz és a közérdekű bejelentés az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezéstől számítva minél hamarabb elbírálásra kerül, megalapozott jogsértés esetén az eljáró szerv hivatalból megindítja az eljárást.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a panaszolt terület pontos címét (utca, házszám, helyrajzi szám).

Nagy segítség, ha mellékelnek: Fényképet a gondozatlan közterületről, amin felismerhető a helyszín;

Térképkivágatot, amin bejelölik a panaszolt helyszínt;

A bejelentő nevét és elérhetőségét, így tudunk tőle kérdezni, ha nem találjuk a helyszínt.

A bejelentés illetékmentes.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Budapest 11. ker. Település