A Hivataltól kapott nyilatkozat alapján a bejegyzés törlése az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál (B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály, 3525 Miskolc, Vologda u. 4. sz.) kérelmezhető.

">

MISKOLC - Építési tilalom törlésének kezdeményezése

Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő "építési tilalom" bejegyzés felülvizsgálatát, törlésének kezdeményező nyilatkozat kiadását kérheti az érintett ingatlan tulajdonosa.

A Hivataltól kapott nyilatkozat alapján a bejegyzés törlése az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál (B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály, 3525 Miskolc, Vologda u. 4. sz.) kérelmezhető.

Kulcsszavak: MISKOLC - Építési tilalom törlésének kezdeményezése

Az építési tilalom bejegyzéssel érintett ingatlan tulajdonosa kezdeményezheti a tilalom fennállásának felülvizsgálatát.

Az ingatlant terhelő építési tilalom felülvizsgálatát papíralapú, vagy elektronikus úton („e-papír”) előterjesztett kérelemmel lehet kezdeményezni.

A kérelem elbírálására, illetve a tilalom felülvizsgálatára, valamint az ezzel kapcsolatos nyilatkozat kiadására a kezdeményező irat benyújtását követő 30 napon belül sor kerül.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Építési ügyeket kérjük kiválasztani.

Érdemes csatolni, amennyiben rendelkezésre áll, a tulajdoni lap másolatát.

Az eljárás illetékmentes

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztálya

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

21/ 2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

Miskolc Település