Személyijövedelemadó-bevallás

Az SZJA a személyi jövedelmet terhelő adó.

Személyi jövedelemadót a magánszemélyeknek kell fizetniük jövedelmük után. Főszabály szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő rendelkezést csak törvény mondhat ki. A magánszemélyeknek a szerzett jövedelmeikről, adókról személyijövedelemadó-bevallásban kell számot adniuk.

A 2020. adóévi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezettel, vagy önállóan, a 20SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető, melynek határideje 2021. május 20.

Kulcsszavak: személyi jövedelemadó, bevallás, e-SZJA, NAV, május 20

Adóbevallási tervezet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előzetes nyilatkozat, kérés nélkül mindenkinek készít adóbevallási tervezetet, akire érkezett 2020. évi munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatás. A tervezet 2021. március 15-étől Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító) belépés után tekinthető meg a NAV honlapján. Az „SZJA” feliratra kattintva, az „eSZJA” csempe kiválasztását követően a „Belépés” gombra klikkelve érhető el legegyszerűbben a tervezet. A KAÜ azonosító megadása után lehetőség van a bevallási tervezet megtekintésére, módosítására, és az 1+1 százalékos felajánlás megtételére is.

A KAÜ azonosítóval nem rendelkező magánszemélyek az adóazonosító jel és a születési dátum megadásával 2021. április 15-ig

kérhetik az adóbevallási tervezet postázását. Ezt követően kizárólag a NAV ügyfélszolgálatain kérelmezhetik az adóbevallási tervezet kiadását.

A NAV 2021. április 30-áig tértivevényes küldeményként postázza a tervezeteket.

 

Mit kell tenni?

 

Ha a magánszemély egyetért a bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor nincs teendője, a tervezetük érvényes bevallássá válik. Ha nem ért egyet az adatokkal, akkor módosíthatja, kiegészítheti azt, vagy önállóan is nyújthat be bevallást. Az adóbevallási tervezetet a webes felületen a szerkesztést követően el kell fogadni, és be kell küldeni a NAV-hoz, ennek elmaradása esetén a módosításokat nem tartalmazó adóbevallási tervezet lesz érvényes bevallás. A kipostázott adóbevallási tervezetet javítani nem lehet, ezért ha a magánszemély nem ért egyet az adatokkal 20SZJA bevallást kell benyújtania 2021. május 20-áig.

Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek (ideértve a családi gazdálkodókat is) és áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek továbbra is önállóan kell bevallást benyújtani, amelyhez felhasználható a NAV által készített tervezet. Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik a vállalkozói tevékenységüket 2020-ban végig szüneteltették, vagy 2020-ban a vállalkozói tevékenységük végzése során mindvégig katások voltak, és a NAV által feltöltött jövedelmi adatokkal egyetértenek, szintén nincs teendőjük.

A 2020. adóévi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezettel, vagy önállóan, a 20SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető, melynek határideje 2021. május 20.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Pénzügyminisztérium

Kiskorú gyermek adóbevallási tervezetét az online felületen kizárólag a törvényes képviselője ismerheti meg, hagyhatja jóvá, a bevallási tervezet jóváhagyására (ezáltal a rendszer használatára) kiskorú gyermek még abban az esetben sem jogosult, ha egyébként ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik.

A tervezet online felületen történő jóváhagyásához szükséges, hogy a NAV honlapjáról letölthető EGYKE nyomtatvány kitöltésével és beküldésével a törvényes képviselő elektronikus ügyintézési jogosultságot szerezzen.

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

20SZJA nyomtatvány

ÁNYK nyomtatványkitöltő program

Ügyfélkapu regisztrációs lehetőségek

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 

NAV