Energiahatékonyság - Bejelentés energetikai szakreferens igénybevételéről

Az energetikai szakreferens az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti energetikai szakreferensi szolgáltatás létrejöttéről, valamint e szolgáltatást érintő változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Hivatalt.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, szakreferens, szakreferensi szolgáltatás

Energetikai szakreferensek, energetikai szakreferens szervezetek

A Hivatal a kötelezettség nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, amely bírság ismételten kiszabható. A kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Hivatal 100 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH