Üdülőház üzemeltetésére vonatkozó szabályok

Az üdülőház üzemeltetésére irányuló szolgáltatási tevékenység a szálláshely-szolgáltatások körébe tartozik.
Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság (a jegyző) szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. A szálláshely-szolgáltatás üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

Kulcsszavak: üdülő, szállás, szálláshely, engedély, camping, üdülőház, szolgáltatás, nyaralás, ház, üzemeltetés

Magyarországon nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó.
 

Szálláshely-szolgáltatás kizárólag a szálláshely fekvése szerinti jegyző szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. 
Tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltatás feltételezi az erre a célra szolgáló szálláshely meglétét, a tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatása gyakorlatilag kizárt. Ennek megfelelően akár Magyarországon, akár az Európai Gazdasági Térség más tagállamában, akár harmadik országban élő vagy regisztrált személy kíván Magyarországon szálláshely-szolgáltatást nyújtani, ezt azonos feltételek szerint, a jegyző engedélyével teheti meg.
A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző jogkövetkezményeket állapíthat meg. Ha a szolgáltató jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja, és egyidejűleg pénzbírságot szab ki, amely üdülő esetén 100 ezer forint. 

8 nap, melybe nem számít bele a szakhatósági eljárás időtartama. Ha kérelem és mellékletei hiányosan kerültek benyújtásra, 60 nap az ügyintézési határidő. 

A kérelemhez mellékelni kell 

3 ezer forint, valamint a szakhatósági eljárások külön költsége.

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző. 
 

Fővárosi és megyei kormányhivatalok. 
 

Üdülőház bejelentési követelményei

1. Az üdülőháztelep helyiségei:

2. A fürdőszobával nem rendelkező üdülőházak esetén nemenként elkülönített hideg-meleg vizes közös zuhanyozó és WC.

Üdülőház üzemeltetési követelményei

Szálláshelykezelő-szoftver

Az üzemeltetés további feltéltele, hogy a szálláshely szolgáltató rendelkezzen szálláshelykezelő-szoftverrel.

A jogszabályokból eredő kötelezettség alapján minden hazai szálláshely-szolgáltatónak minden egyes szálláshelyét regisztrálnia kell az NTAK rendszerébe, ezt követően pedig az online szálláshelykezelő szoftvere segítségével naponta adatokat kell szolgáltatnia. Az NTAK adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának egyaránt jogszabályi követelménye.
 

Az önkormányzat honlapján közzétett tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatvány.
 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

NISZ ZRT.