2016. évi CL. törvény 53. §-a szerinti igazolási kérelem benyújtása a Magyar Könyvvizsgálói Kamara előtt folyamatban lévő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) 5 §-a szerinti hatósági ügyek esetében.

">

Igazolási kérelem

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 53. §-a szerinti igazolási kérelem benyújtása a Magyar Könyvvizsgálói Kamara előtt folyamatban lévő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) 5 §-a szerinti hatósági ügyek esetében.

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, kérelem, igazolás

Az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztó ügyfél.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) azon bizottságához, amely előtt az ügyfél 2007. évi LXXV. törvény 5. §-a szerinti hatósági ügye folyamatban van. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Az eljárás illetékmentes.

A kamara azon bizottsága, amely előtt az ügyfél 2007. évi LXXV. törvény 5. §-a szerinti hatósági ügye folyamatban van, illetve jogorvoslatra megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem esetén a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv

A kamara adott bizottsága döntése esetén a 2007. évi LXXV. törvény szerint jogorvoslattal rendelkező szerv vagy hatóság

Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt (a kamara adott bizottsága). A jogorvoslatra megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv bírálja el.

Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak.

Az igazolási kérelem előterjesztése és a kérelem alapján megismételt eljárási cselekmény határidejének elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az elmulasztott határnapot vagy határidőt megtartottnak tekinti, ezért ha szükséges, a döntését módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény

MKVK