Hatósági bizonyítvány kiállítása föld tulajdonszerzés törvényi feltételeinek fennállásáról elbirtoklási perhez

Ha az elbirtoklás bekövetkezésének megállapítása iránt a felek bírósághoz fordulnak, a szerző félnek a kereset benyújtását megelőzően be kell szereznie a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolását arról, hogy a tulajdonszerzése e törvény szerinti feltételei fennállnak. Ez esetben a felek által benyújtott nyilatkozatok alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv azt vizsgálja, hogy a szerző személy szerzőképessége fennáll-e, az elbirtoklás nem eredményezi-e tulajdonszerzési korlátozás megsértését vagy megkerülését, és az elbirtoklás feltételei a valóságnak megfelelően fennállnak, azokat nem a tulajdonos, illetve a szerző fél vagy mindkét fél erre irányuló szándékolt magatartása idézte elő. A kérelem alapján meghozott döntéséről a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági bizonyítványt állít ki.

Kulcsszavak: földhivatal, föld, földtulajdon, elbirtoklási per

bármely természetes személy

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet szükséges benyújtani a megszerezni kívánt föld fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz. A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben a következő adatokat szükséges megjelölni:

a szerzéssel érintett tulajdoni hányadot.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő: sommás eljárásban 8 nap, a kérelem személyesen történő benyújtása esetén 24 óra

díjmentes

A föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal

közigazgatási per

A kérelem elektronikusan, postai úton és személyesen is benyújtható. A hivatalok elérhetőségéről és ügyfélfogadásáról a http://www.foldhivatal.hu/ weboldalon tájékozódhatnak.

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre. A nyomtatvány a legkönnyebben a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül küldhető be a hivatalhoz.
Az e-papír felületen Kormányhivatali ügyek témacsoportot és Földhivatali ügyek ügytípust kell választani. Címzettnek a föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalt szükséges kiválasztani. A nyomtatvány az e-papír csatolmányaként megküldhető AVDH hitelesítést követően.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 33. § (4) bekezdése

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161522.344748

BFKH FTFF