40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 22.§ (2) c.) pontja)

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Tulajdonosi hozzájárulások kiadása

Önkormányzati tulajdonú ingatlanon végzett bármely tevékenység folytatásához/ beruházás megvalósításához az ingatlan bérlőjének/használójának illetve a tevékenység gyakorlására jogosultnak az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását kell kérnie. (Szombathely Megyei Jogú Város vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 22.§ (2) c.) pontja)

Kulcsszavak: tulajdonos, tulajdonosi hozzájárulás, Szombathely

Az engedélyezendő tevékenység folytatására jogosult természetes személy, jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.

Polgármesternek címzett írásbeli kérelmet kell benyújtani.

Kérelem.
Egyedileg meghatározott dokumentumok, igazolások (pl. tervdokumentáció, vázrajz, pályázati dokumentáció).

Polgármester

Szombathely Település