Egyéni vállalkozó adatainak változása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 


A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó - személyi adatai kivételével - elektronikus úton jelenthesse be a nyilvántartásban szereplő adataiban történő változást.

Kulcsszavak: EVNY, egyéni vállalkozás, adatváltozás, egyéni vállalkozó adatváltozás, egyéni vállalkozó adatainak változása

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen időponttól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az egyéni vállalkozók egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait, továbbá a nyilvántartás vezetését támogató informatikai szakrendszer, valamint az egyéni vállalkozói bejelentések megtételére szolgáló informatikai szakrendszer működtetése is átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz!

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el!

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - nyilvántartási szám és adószám alapján történő - lekérdezésére továbbra is lehetőség van honlapunkon (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).


Az egyéni vállalkozói tevékenység adataiban történő változást be lehet jelenteni:

 

Az elektronikus úton történő bejelentéshez az alábbiakat kell tennie:

  1. Az igényléshez Ügyfélkapu-regisztrációval,  Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal szükséges rendelkeznie.
  2. Új kérelem benyújtásakor kattintson az "Ügyintézés indítása" gombra.
  3. Jelentkezzen be az alkalmazásba a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztül és válasszon az ott felajánlott bejelentkezési lehetőségek közül. Ezt követően, néhány másodpercen belül automatikusan megjelenik az első űrlap.
  4. Amennyiben korábban még nem intézte ügyeit elektronikusan, meg kell adnia a hiányzó természetes személyazonosító adatait és elektronikus levélcímét (e-mail címét) is, ezt az oldal alján található „Mentés” gombra kattintva véglegesítheti.
  5. Az ügytípushoz tartozó űrlap kitöltését és benyújtását követően a felület „Kérelmeim, Nyilatkozataim” menüpontja alatt a  benyújtott kérelmét meg is tekintheti. Amennyiben az ügy állapotánál a „lezárva” megjegyzés látható, úgy sikeresen nyújtotta be a kitöltött űrlapot.

 

Telefonos ügyintézés

Figyelem! Hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton (telefonon) történő ügyintézés keretében jelenleg kizárólag a tevékenységét nem szüneteltető egyéni vállalkozó székhely adatának változása jelenthető be!

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban, továbbá elektronikusan, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás használatával, ezen a felületen. A 1818-as hívószám tárcsázását követően lehetőség van telefonon keresztül az egyéni vállalkozó székhelyadatának módosítását bejelenteni.

Ha elektronikus felületen található változás-bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a nyilvántartást vezető szerv a megváltozott adatokat haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül nyilvántartásba veszi, és elektronikusan megküldi a bejelentő részére a nyilvántartásba bejegyzett, megváltozott adatokat tartalmazó értesítést.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

Mi a teendő, ha a vállalkozó adatai megváltoznak?

Az egyéni vállalkozó – természetes személyazonosító adatai (név, születési helye, születési ideje, anyja neve), lakcíme és állampolgársági adatai kivételével – az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatainak megváltozását a változástól számított 15 napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (változás-bejelentési űrlap) keresztül bejelenteni.

Az egyéni vállalkozó az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges - külön törvényben rögzített - további adatokat a nyilvántartást vezető szerv útján is eljuttathatja az állami adóhatósághoz. 

Az egyéni vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a kizárólag az állami adóhatóság által nyilvántartott adatai változását, a hivatalunk útján is eljuttathassa az állami adóhatóság részére a 20T101E elektronikus űrlapon keresztül (Kitöltési útmutató a 20T101E e-nyomtatványhoz).

Figyelem, a kitöltött 20T101E jelzésű elektronikus űrlapot az ügyfélnek kell megküldenie a nemzeti adóhatóság részére!

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) személyesen vagy postai úton leadja.

Mit kell tudni tevékenységi kör módosítása esetén?

Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell.

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában azzal, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Az egyéni vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg. A bejelentés alapján a hivatalunk törli a tevékenységét.

Milyen feltételekhez kötött az adott gazdasági tevékenység végzése?

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése előtt szükséges ellenőrizni azt, hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély-, illetve bejelentés-köteles-e (https://www.ksh.hu/ovtj_menu; http://engedelykoteles.mkik.hu/).

Mit kell tudni a vállalkozói címadatok változása esetén?

Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

Mi a menete az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatti székhelyadat változási bejelentésnek?

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt kizárólag székhelyadat változása jelenthető be a nyilvántartást vezető szervnek.

Ezen bejelentés személyes ügyintézési felületen keresztül történő megtételére 2020. március 3. napjától van lehetőség. Szünetelő egyéni vállalkozó esetében az ügyintézési felületen található a „Szünetelő egyéni vállalkozó székhelyadat változásának bejelentése” menüpontot kiválasztva tehető meg a bejelentés.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a szünetelés időtartama alatt kizárólag a megváltozott székhelyadat jelenthető be, más adat változásának bejelentésére nincs mód.

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NAV