Magánszemély nemzetbiztonsági átvilágítása

A nemzetbiztonsági ellenőrzés célja, annak vizsgálata, hogy a fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személyek megfelelnek-e az állami élet és nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint a nemzetközi kötelezettség vállalásból fakadó (pl.: NATO) biztonsági feltételeknek.

Kulcsszavak: nemzetbiztonsági, szolgálat, átvilágítás, ellenőrzés, C típusú, információs, hivatal, biztonsági, kérdőív

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez szükséges adatokat köteles a nemzetbiztonsági ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálattal közölni. Adott munkakör betöltésénél minden érintett értesül a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötöttségről.

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezését megelőzően a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 2. számú mellékletben meghatározott biztonsági kérdőívet írásban vagy a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával érintett nemzetbiztonsági szolgálat által üzemeltetett honlapon elérhető elektronikus keretprogram használatával is kitöltheti.

Az adott munkakör nem betölthető.

A nemzetbiztonsági ellenőrzést az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a kezdeményezés kézhezvételét követő 8 napon belül rendeli el. A nemzetbiztonsági ellenőrzést az elrendeléstől számított 60 napon belül kell lefolytatni, mely határidő egy esetben 30 nappal meghosszabbítható.

Biztonsági kérdőív, valamint bármilyen egyéb dokumentum, melyet a hatóság kér az ellenőrzés során.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Alkotmányvédelmi Hivatal

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy

A biztonsági feltételek vizsgálata azt jelenti, hogy az ellenőrzés alá vont személlyel kapcsolatban felvetődnek-e olyan kockázati tényezők, körülmények, információk, amelyek miatt tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat, és ez által a nemzetbiztonságot sértő vagy veszélyeztető helyzet állhat elő. 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés tehát kockázat-vizsgálat, nem annak bizonyítására vagy kizárása irányul, hogy az ellenőrzöttet jogellenesen befolyásolták és ez által a nemzetbiztonság veszélyeztetett, hanem hogy a feltárt tények, körülmények, információk alapján okkal feltételezhető-e, hogy ilyen helyzet kialakulhat. A nemzetbiztonsági ellenőrzés az érintett tudtával történik. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében bármely adatkezelési rendszerből – az adatkérés céljának megjelölésével – adatokat kérhetnek, a rendszerekbe és a nyilvántartás alapjául szolgáló iratba betekinthetnek. Az adatkérés alapján az állami szerv, a többségi állami tulajdonú gazdasági társaság, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény az adattovábbítást elektronikus formában, elektronikus adatkapcsolat útján, az érintett nemzetbiztonsági szolgálat által meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, az adatkezelő által térítésmentesen kiépített és üzemeltetett csatlakozási felületen hajtja végre, valamint hiányos és töredékadatok tekintetében is teljesíti.

1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

NISZ ZRT.