Budapest 11 Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
 

Kulcsszavak: Bevásárlóközpont, bejelentés, üzemeltető, fenntartó

A  bevásárlóközpont fenntartója köteles a tevékenység megkezdése előtt a bevásárló központ helye szerinti jegyzőnél az üzemeltetési szándékot bejelenteni.  (Fenntartó: gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó)
 

Bevásárlóközpont üzemeltetésére elektronikus úton bejelentést kell tenni, a hivatal honlapján található formanyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével.  
 

Ha a szolgáltató bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, illetve a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, a jegyző bírságot szab ki. 
 

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző nyilvántartásba veszi a tevékenységet.
 

Csatolni kell: a területhasználatát igazoló iratot: pl. bérleti szerződés. Haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló iratot,  közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot. 300 főt meghaladó befogadóképesség esetén Biztonsági tervet, árusító helyek számát.
 

Az eljárás illetékmentes
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62 -64.                                          

Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

 

 

Budapest 11. ker. Település