ÉRD - HÁZASSÁGI SZÁNDÉKBEJELENTÉS

A házasulók szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amiről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A bejelentéssel együtt kérelmezni lehet a hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezését. Házasság esetén kérelmezni lehet a 30 napos várakozási idő alóli felmentést.

Kulcsszavak: #anyakönyv, #kérelem, #házassági név,

Házasuló felek: egy férfi és egy nő, legalább a 16. életévüket betöltött cselekvőképes személyek.

Kizárólag az érintettek személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

Előzetes időpont egyeztetést követően a házasulandók együttesen és személyesen megjelennek az anyakönyvvezető előtt.

A házasulandók a házasságkötést megelőzően az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak nincsen jogi akadálya, és igazolniuk kell, hogy házasságkötésük jogi feltételei fennállnak.

A házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető.

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít, majd azt aláírják.

Házassági szándékbejelentésről szóló jegyzőkönyv csak akkor vehető fel, ha minden jogi feltétel igazolt.

A házasság a szándékbejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki legkorábban és egy éven belül van módjuk megkötni a házasságot.

A harmincnapos várakozási idő alól indokolt esetben a jegyző felmentést adhat.

Személyigazolvány vagy útlevél és lakcímkártya,

születési anyakönyvi kivonat, ha nem első házasságkötés a korábbi házasság megszűnését igazoló okirat.

 

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Fellebbezésnek helye nincs, közigazgatási per indítható.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvényaz illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település