Budapest 11 Kereskedelmi tevékenység módosítása

Kereskedő a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 

Kulcsszavak: kereskedő, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, üzlet, nyilvántartás, adatváltozás, bejelentés

Hatósági nyilvántartásban szereplő Kereskedők.
 

A változást megelőző 8 napon belül elektronikus úton bejelentést kell tenni az illetékes jegyző felé, a kereskedelmi tevékenység módosítása című nyomtatványon.  
 

Ha a kereskedő az adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, a jegyző bírságot szab ki, és ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak,  az adatváltozást hivatalból nyilvántartásba veszi,  ennek hiányában megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.
 

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül a jegyző bejegyzi a változást.
 

Az eljárás illetékmentes.
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.                                                

Kereskedelmi tevékenység módosítása

 

Budapest 11. ker. Település