Budafok-Tétény XXII. ker. - TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM

Ha az adott adónem tekintetében az adózónak az adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adó folyószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), és az adózónak az adóhatóság áltla kezelt más számláján adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adószámlára számolja el. 
 

Kulcsszavak: TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM

Az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező lakosok.

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános adónyomtatványok közt a "TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni az adóhatóság részére.

Túlfizetés visszaigényléséhez való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Kérelem a jelölt elérési útvonalon.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

https://budafokteteny.hu/uploads/files/1547654929.pdf

 

Budapest 22. ker. Település