MISKOLC – Kiegészítő pénzbeli ellátás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdésére tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra lehet jogosult, amely a gyermek tartásához nyújt rendszeres anyagi segítséget.

Kulcsszavak: MISKOLC – Kiegészítő pénzbeli ellátás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha

Az eljárás a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozó által benyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelemre indul, amely a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin – az erre rendszeresített formanyomtatványon –, továbbá elektronikus úton a honlapon keresztül nyújtható be.

A kérelem benyújtásának határideje: folyamatos.

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Hivatalhoz történő beérkezését követő napon kezdődik.

iForm Nyomtatvány megnevezése

 Ágazat

Ügytípus

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

 Szociális

Kérelem

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Lakosságszolgálati Főosztály - Szociális és Köznevelési Osztály

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39.

Telefon: +36 46/512-862

Hivatali kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A döntés ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályához címzett, de a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a.

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága

A pótlék összegéről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

A kérelem ügyfélszolgálaton való benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyazonosságát igazoló alábbi okmányok bemutatása szükséges:

Az eljárás elektronikusan történő indításához benyújtandó kérelem:

Az E-önkormányzat Portál felületéről a Szociális ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Miskolc Település