Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – 3,5 T ÖSSZTÖMEGET MEGHALADÓ AUTÓBUSZ, TEHERGÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ TELEPHELY ALKALMASSÁGÁNAK IGAZOLÁSA

3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, vontatott pótkocsit és autóbuszt üzemeltető üzemben tartó székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál.

Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

Kulcsszavak: 3,5 T ÖSSZTÖMEGET MEGHALADÓ AUTÓBUSZ, TEHERGÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ TELEPHELY ALKALMASSÁGÁNAK IGAZOLÁSA

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik.

Magánszemély a kérelmet papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen – vagy elektronikus úton nyújtható be.

Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Ügyintézési határidő 8 nap

Minden esetben szükséges:

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

Vas Megyei Kormányhivatal

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény.

Szombathely Település