Budapest 11 Virágzó parlagfűvel és egyéb virágzó allergén gyomnövényekkel fertőzött területek bejelentése

A földhasználók kötelesek az ingatlanukon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Virágzó vagy virágbimbós parlagfűvel fertőzött belterületi telkeken a közérdekű védekezést a települési önkormányzat Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjeje rendeli el. Az eljárás hivatalból indul.

Kulcsszavak: parlagfű, gyom, elhanyagolt, gyomos, kaszálás, közérdekű védekezés

Bejelentő lehet bármely személy, aki az ügytípusba sorolható jogsértést észlel. Kötelezett a földhasználó. Több tulajdonos esetén a kötelezés egyetemleges.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Ha egy területen található parlagfű, de az nem virágzik, és virágbimbó sem alakult ki rajta, az nem jelent jogsértést. Ha virágbimbós, vagy virágzó parlagfű található az ingatlanon, akkor a földhasználó jogsértést követett el.

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a panaszolt telek pontos címét (utca, házszám, helyrajzi szám). Mivel az elhanyagolt területeken gyakran nehezen ismerhető fel a pontos cím, és a bejelentő nem tudja beazonosítani a helyrajzi számot sem; emellett természetesen nem várható el, hogy felismerjék a lágyszárú növényfajokat, nagy segítség, ha mellékelnek: fényképet a virágzó allergén gyomnövénnyel fertőzött területről, amin felismerhető a helyszín. térképkivágatot, amin bejelölik a panaszolt helyszínt, a bejelentő nevét és elérhetőségét, így tudunk tőle kérdezni, ha nem találjuk a helyszínt.

A bejelentés illetékmentes. A közérdekű védekezés költségei Földhasználót terhelik. Emellett a növény- és talajvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke a virágbimbós vagy virágzó parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függ, 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Belterületen a települési Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

A közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére kell kötelezni az ingatlan használóját/tulajdonosát. Az ingatlan osztatlan közös tulajdona esetén a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel. A parlagfű és az üröm júniustól szeptemberig virágzik, a perjefélék (fűfélék) és az útifű márciustól augusztusig, a libatop májustól szeptemberig, a kanadai aranyvessző júliustól októberig virágzik.

A bejelentéshez nem szükséges nyomtatvány, de a bejelentésben pontosan meg kell határozni a címet, ahol a jogsértés fennáll.

Parlagfű Bejelentő Rendszer
 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet,

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

Budapest 11. ker. Település