Kecskemét - Derogációs kötelezettség hatálya alá tartozó, megvalósítás alatt álló projekthez kapcsolódó munkakezdés bejelentése

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közútkezelő a közút állagának védelme, a forgalom biztonsága érdekében feltételeket írhat elő.

Kulcsszavak: derogációs kötelezettség, munkakezdés bejelentése

megbízott kivitelező

Az elektronikus ügyintézés során az ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése és beküldése

felszólítás a hozzájárulásban foglaltak betartására, illetve hatósági intézkedés kezdeményezése

benyújtási határidő legalább 15 nap

ügyintézési határidő 15 nap

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez (szükség szerint) mellékelni kell:

az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét 3 példányban.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.)

- ekecskemet.hu honlapon található űrlap

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  46. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 36. § (1) bekezdése.

 

Kecskemét Település