Közérdekű adatigénylés (SZTFH)

A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza.

Kulcsszavak: felszámoló közérdekű adatigénylés

A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) alapján a felszámolói névjegyzék adatai, valamint a Hatóság által vezetett hatósági -, és az állami felszámoló szervezetekről vezetett nyilvántartások adatai közérdekből nyilvános adatok az alábbiak kivételével:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep25/

SZTFH