Szeged - Hátralékcsökkentési támogatás

A lakhatás megőrzését elősegítő rendkívüli települési támogatás.

Kulcsszavak: hátralék, csökkentés, támogatás

Szegedi lakcímmel rendelkező, legalább hat havi díjhátralékot felhalmozó jogosultak.

Kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel.

A jogosultság megállapítása során valamennyi, a kérelmezővel közös háztartásban élő személyt figyelembe kell venni. A kérelem nyomtatványt a kérelmezőn kívül a vele egy háztartásban élő személyeknek is alá kell írni.

A kérelmek benyújtása folyamatos.

Jövedelem típusának megfelelő igazolás a háztartás minden tagjára vonatkozóan és a díjhátralék keletkezésének időtartamát és összegét, valamint a fogyasztási hely és fogyasztói azonosítókat tartalmazó szolgáltatói igazolás, valamint az önrész befizetését tartalmazó igazolás.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

hatralekcsokk_tamogatas_kerelemnyomtatvany-1.pdf( / 127.38KB)

Igazolás hátralék összegéről.odt( / 29.77KB)

Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről.pdf( / 52.27KB)

munkaltatoi_igazolas.pdf( / 69.73KB)

Hátralékcsökkentési támogatás tájékoztató 2022.02.22..pdf( / 85.75KB)

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Település