Szerződés-ellenőrzési eljárás kezdeményezésének benyújtása - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztályához szerződés-ellenőrzési eljárás kezdeményezésének benyújtása külön jogszabályban meghatározott szervek, személyek részére.

Kulcsszavak: Szerződésellenőzés

A Hatóság hivatalból indított eljárását a Kbt. 152. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek vagy személyek erre irányuló kérelem benyújtásával kezdeményezhetik. 

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A szerződés-ellenőrzési eljárás kezdeményezésével kapcsolatos beadványokat a Szerződés-ellenőrzési Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

Az ÁNYK Cégkapun keresztül történő beküldéséhez szükséges az ÁNYK keretprogram telepítése.Tekintettel arra, hogy az ÁNYK űrlapok  tartalma változhat, szükséges a korábban telepített űrlapok folyamatos frissítése. Javasoljuk, hogy az ÁNYK-ban megküldésre kerülő iratok maximális terjedelme ne haladja meg a 100 Mb-ot, függetlenül attól , hogy a csatolmány 1 vagy több fájlt tartalmaz. Az űrlap elérése az "Új nyomtatvány megnyitása"-val történik. A leggördülő fülek segítségével teljesíthető a beküldésre szánt és formailag, tartalmilag megfelelő űrlap kitöltése. A hatósági ügy iktatószámának megjelölése minden esetben kötelező, valamint javasolt a könnyebb beazonosíthatóság érdekében kisérőlevél csatolása. Ezen űrlap kizárólag hatósági ellenőrzési eljárás megindításának kezdeményezésére szolgál.

A Hatóság hivatalból indított eljárását a jogsértés tudomásra jutásától számított 90 napon belül kezdeményezhetik. A Hatóság az ellenőrzés eredményéről a 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 8. § (3) és (4) bekezdésében foglalt információk, iratok beérkezését követő 30 napon belül, de legfeljebb az ellenőrzés megindításától számított 90 napon belül jegyzőkönyvet készít.

ÁNYK űrlap: KHSZEF_elj_ind.jar

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG