SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Bérleti jogviszony hosszabbítása, helyreállítása

Bérleti jogviszony hosszabbítása, helyreállítása

Kulcsszavak: bérlet, hosszabbítás, lakás

A bérleti jogviszonyt a polgármester legfeljebb 5 évvel hosszabbítja vagy állítja helyre, amennyiben az önkormányzati bérlakásban élő bérlő vagy lakáshasználó megfelel a 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A kérelemhez csatolni kell az igazolásokat arra vonatkozóan, hogy lakbér,-és közüzemi díj tartozás a szolgáltatók felé nem áll fent, illetve a bérlő, valamint a vele együtt élő személyek nem rendelkezhetnek vagyonnal, amit az ingatlanügyi hatóság által kiállított ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnak.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700 Szombathely, Kossuth u. 1.-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.szombathely.hu oldalról.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

Nyomtatványok letölthetők innen.

A 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról.

Szombathely Település