Szeged - Hazai anyakönyvezési ügyek

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének magyarországi anyakönyveztetése személyesen, vagy meghatalmazott útján Magyarországon bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető. Külföldön élő magyar állampolgár a kérelmet bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Kulcsszavak: hazai, anyakönyvezés, születés, házasság, haláleset, elhunyt

Születés hazai anyakönyvezése esetében: A születést a cselekvőképtelen kiskorú gyermek esetében a szülők, a gyermek törvényes képviselője vagy az általuk meghatalmazott személy jelenti be, nagykorú személy esetében az érintett maga vagy az általa meghatalmazott.

Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, válás esetében: az érintett ügyfelek vagy az általuk meghatalmazott személy jelentheti be.

Haláleset hazai anyakönyvezése esetében: az elhunyt személy hozzátartozója, illetve meghatalmazottja jelentheti be, vagy bármely személy, aki tudomást szerez a halálesetről.

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének magyarországi anyakönyveztetése személyesen, vagy meghatalmazott útján Magyarországon bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető.

A hazai anyakönyvezésre kijelölt anyakönyvi szerv ügyintézési ideje: 75 nap.

Születés hazai anyakönyvezése esetén:

  1. a gyermek részére a külföldi okiratban szereplő utónevet, vagy annak magyar megfelelőjét, illetve a kettőnél több utónév közül mely két utónevet kérik anyakönyvezni,
  2. a gyermek béranyától született-e,
  3. a szülők adatai örökbefogadási eljárás után kerültek-e bejegyzésre,
  4. a gyermek reprodukciós eljárásból származik-e.

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése. Amennyiben a szülők külföldön kötött házassága még nem került hazai anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is.

Házasság hazai anyakönyvezése esetén:

Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése esetén:

Haláleset hazai anyakönyvezése esetén:

Amennyiben a hazai anyakönyvezési eljárásban olyan személy vesz részt, aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, úgy tolmács szükséges. Ebben az esetben az érintett ügyfél által biztosított tolmács személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély), lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa is szükséges.

A hazai anyakönyvezési eljárás illetékmentes.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési iroda Anyakönyvi Csoport (6724 Szeged, Huszár u. 1.)

Külföldön kiállított iratokat hiteles magyar nyelvű fordítással lehet csak benyújtani (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (Szeged, József A. sgt. 12), vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.)

A hazai anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi be.

A hazai anyakönyvezési eljárás során benyújtott eredeti vagy hiteles másolati példányban lévő külföldi okirat alapiratnak minősül, ezért a hazai anyakönyvezést végző szerv nem küldi azt vissza a kérelmezőknek.

Szeged Település