Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához (NVI)

A fogyatékossággal élő választópolgár, annak érdekében, hogy választójogát önállóan gyakorolni tudja, könnyen érthető tájékoztatót, a szavazásához Braille írásos sablont, illetve akadálymentes szavazókörben történő szavazási lehetőség biztosítását is kérheti. 

Kulcsszavak: könnyített tájékoztató, Braille-írás, akadálymentesített szavazóhelyiség

Az eljárásra minden választópolgár jogosult.

A jog gyakorlásához kérelmet kell benyújtani.

A kérelem elektronikus és postai úton is benyújtható.

 

1. Elektronikus úton

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy azonosítás nélkül – az alábbi linken keresztül nyújtható be: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml

 

2. Postai úton

A kérelem postai úton történő benyújtásához szükséges nyomtatvány (pdf formátumban) innen töltheti le:

Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő választópolgár választójogát önállóan tudja gyakorolni, kérheti, hogy a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg, a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazóhelyiségben, továbbá kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak (név, születési név, születési hely, személyi azonosító) meg kell egyezniük a kérelmező lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, és magyarországi lakcímének érvényesnek kell lennie, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Érvényes a lakcíme, ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint lakcíme nincs érvénytelenítve vagy fiktív lakcímként nyilvántartva.

A kérelemben felsorolt lehetőségek közül a kérelemben be kell jelölni az igényelt segítsége(ke)t.

A kérelem benyújtása során lehetőség van megadni egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi a kérelem elfogadásáról szóló értesítést vagy annak elutasításáról szóló határozatot.

Figyelem! Az igényelt segítség(ek) mindaddig érvényes(ek) lesz(nek), amíg a választópolgár vissza nem vonja azokat, és amelyek a visszavonásig a soron következő választások mindegyikére ki fognak terjedni.

A kérelem bármikor, választásoktól függetlenül benyújtható.

A választás kitűzése után benyújtott kérelem esetén, az aktuális választáson a kérelem előterjesztésére nyitva álló határidők az alábbiak:

A szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazáshoz a kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon 16.00 óráig be kell nyújtani.

A kérelmen kívül nincs szükség egyéb dokumentum benyújtására.

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

A lakcím szerinti helyi választási iroda. 

A helyi választási irodák elérhetőségi adatai, amennyiben a kérelem nyomtatvány benyújtása postai úton történik:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

A fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránti kérelmet elbíráló döntés ellen fellebbezés nyújtható be.

A fellebbezés legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon nyújtható be.

A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell írásban benyújtani.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező.

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, akkor elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról.

NVI