Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához (NVI)

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan benyújtható kérelmeket. A folyamatosan benyújtható kérelmek aztán a soron következő választások mindegyikére érvényesek lesznek, amíg nem módosítja vagy törli ezeket.

Kulcsszavak: fogyatékosság, kérelem

Az eljárásra minden választópolgár jogosult.

Annak érdekében, hogy választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon 16.00 óráig kell benyújtania.

Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon 16.00 óráig be kell nyújtania.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Folyamatosan.

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránti kérelem.

A megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetője.

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról.

NVI