Szeged - Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, a haláleset anyakönyvezése céljából. A haláleset anyakönyvezésére az az anyakönyvi hivatal az illetékes, amely település közigazgatási területén a haláleset történt.

Kulcsszavak: anyakönyv, halál, haláleset, elhunyt

Intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be, a hozzátartozónak azonban mindenképpen szükséges megbízni egy temetkezési szolgáltatót a haláleset anyakönyvezésének megindítása céljából. Intézeten kívüli halálesetet az elhunyt hozzátartozója vagy meghatalmazottja jelenti be vagy az a személy, aki tudomást szerez a halálesetről.

Az elhunyt hozzátartozójának, vagy a nevében eljáró temetkezési szolgáltatónak a halottvizsgálati bizonyítvány 4. számú példányának bemutatása mellett át kell adnia az anyakönyvvezetőnek az anyakönyvezéshez szükséges adatokat, iratokat. A haláleset bejelentéséről jegyzőkönyv készül.

A halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítéstől számított 5 napon belül az  eltemetésre kötelezett személynek vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltatónak az anyakönyvezéshez szükséges adatokat, iratokat az illetékes anyakönyvvezető részére át kell adnia.

•      Halottvizsgálati bizonyítvány

 

            Az elhunyt:

•    személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmánya (személyazonosító igazolványa vagy útlevele vagy vezetői engedélye), valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa,

•    születési anyakönyvi kivonata,

•    nős/férjes családi állapot esetén: házassági anyakönyvi kivonata,

•    özvegy családi állapot esetén: elhunyt házastársa halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,

•    elvált családi állapot esetén: házasságot felbontó jogerős bírói ítélete, vagy a válást tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonata.

Amennyiben a fenti okiratok nem állnak rendelkezésre, úgy a családi állapot igazolásához a házasság és/vagy a házastárs halálesete helyéről és idejéről szükséges adatot szolgáltatni.

A haláleset anyakönyvezése illetékmentes.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoport (6724 Szeged, Huszár u. 1.)

Szakmai felügyeleti szerv: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per kezdeményezhető

Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvfelvételt/átvételt követően, a halottvizsgálati bizonyítvány 4. számú példányát az anyakönyvi szervkóddal, dátummal, aláírásával és bélyegzőlenyomatával ellátva visszaadja. Az elhunyt személy eltemetéséhez elegendő ennek a záradékolt halottvizsgálati bizonyítványának a megléte (nem feltétel a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása).

A haláleset anyakönyvezését követően az anyakönyvvezető az elkészült halotti anyakönyvi kivonatot, a becsatolt iratokat, valamint külön kérelemre az elhunyt érvénytelenített személyazonosító igazolványát a bejelentőnek, illetve a hozzátartozónak postán megküldi. Az elhunyt egyéb, becsatolt okmányait érvényteleníti és továbbítja a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának.

•    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

•    Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Szeged Település