Tatabánya - Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése, bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

Vásár, piac csak engedély birtokában üzemeltethető, kivétel ez alól a közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység, amire a kereskedelmi tevékenységek bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A helyi termelői piac és a bevásárlóközpont a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentést követően üzemeltethető.

Kulcsszavak: vásár, piac, üzemeltetési engedély, kérelem

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetését végezni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozóilletve egyesület.

A kérelmet, illetve a bejelentést IFORM nyomtatványon és mellékleteit a hivatal részére elektronikus úton szükséges megküldeni, magánszemélyek a beadványt benyújthatják postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) is.
Az engedélyezési eljárásban szakhatóság is részt vesz: az illetékes népegészségügyi hatóság, az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi és a növény- és talajvédelmi hatóságok.

Bejelentés, illetve engedély nélkül piac, vásár, bevásárlóközpont nem üzemeltethető, elmulasztásának szankciója: bírság kiszabás, tevékenység megtiltás.

Ügyintézési határidő: 20 nap

  1. Vásár, piac üzemeltetése esetén
  1. Bevásárlóközpont üzemeltetése esetén
  1. Helyi termelői piac üzemeltetése esetén

Az eljárás illetékmentes.
Engedélyezési eljárás esetén szakhatósági díjak:

Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője
Ügyintéző szervezeti egység: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Általános Igazgatási csoport         

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés IFORM nyomtatvány

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
A 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
A 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Tatabánya Település