Tatabánya - Önkormányzati bérlakás pályázat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, ill. a SZMSZ-ben felhatalmazott bizottság döntése alapján, a megüresedett lakásokra kiírt feltételekre figyelemmel pályázat benyújtására van lehetőség.

Pályázat fajtái (a lakások hasznosításának formái):

- szociális

- piaci

- költségelvű

- Tatabánya háza vár

Kulcsszavak: bérlakás, ingatlan, pályázat

Jogosultak köre a lakások hasznosításának formái szerint:

Szociális alapon pályázhat:

Szociális helyzet alapján válhat bérlővé az a Tatabányán lakóhellyel vagy munkaviszonnyal, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal illetve egyéb, rendszeres jövedelemmel rendelkező magyar állampolgár, aki nem rendelkezik lakástulajdonnal, továbbá a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadható személyek számát figyelembe véve az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj három és félszeresét. Egyedülálló és egyedülálló öregségi nyugdíjas igénylő esetén nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj ötszörösét és az együtt élő, valamint a vele beköltözni kívánó személyekkel együttesen sem rendelkezik a mindenkori öregségi nyugdíj százszorosát meghaladó vagyonnal.

 

Piaci alapon pályázhat:

Piaci alapon hasznosított bérlakásra pályázhat az a nagykorú, Tatabányán lakóhellyel, vagy Tatabányán vagy Környe-Tatabánya Ipari parkban munkahellyel rendelkező magyar állampolgár, aki nem rendelkezik lakástulajdonnal és a család egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum kettő és félszeresét, egyedülálló esetében a négyszeresét eléri.

 

Költségelven történő elhelyezésre pályázhat:

Az a nagykorú, Tatabányán  lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező magyar állampolgár, aki nem rendelkezik lakástulajdonnal és a család egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori minimálnyugdíj háromszorosát, egyedülálló esetében a négyszeresét eléri.

 

Hazavár Program alapján történő elhelyezés, pályázat:

A Tatabánya Hazavár Program keretében bérleti jogot az kaphat, aki magasan kvalifikált vagy hiányszakmával rendelkező szakember, munkáltatója javasolja, és nem rendelkezik Tatabányán lakástulajdonnal sem ő, sem a vele együtt költöző személyek.

 

Az eljárás kérelemre indul, mely benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gon.hu szolgáltatáson keresztül.

 

A pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

A pályázati kiírásban kerül meghatározásra, az abban meghatározott mellékletek csatolása.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága – átruházott hatáskörben.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2012.(XI. 23.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről

Tatabánya Település