Tatabánya - Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői tevékenység bejelentése

Komárom-Esztergom Megye területén üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez, mint az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentés alapján folytatható.

Kulcsszavak: ingatlanközvetítő, ingatlanvagyon, bejelentés. üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői

Komárom-Esztergom Megye területén székhellyel, illetve magánszemélyként lakóhellyel rendelkező üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet végző vállalkozás gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy magánszemély.

Természetes személy esetében:


Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás esetén:

legalább egy személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a természetes személy szolgáltatókról vezetett nyilvántartásban szerepel.

A bejelentést formanyomtatványon szükséges megtenni, melyhez csatolni szükséges a felsorolt mellékleteket. A bejelentés természetes személyként benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül. Gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó kizárólag elektronikusan epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül nyújthatja be bejelentését.

Bejelentés nélkül a tevékenység nem végezhető, a bejelentés elmulasztásának szankciója: bírság kiszabás, tevékenység megtiltás.

A bejelentések benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő az igazolás kiadására: a bejelentés megérkezését követő 8 nap; a szolgáltató nyilvántartásba vételére: 15 nap.

Az eljárás illetékmentes.

Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője
Ügyintéző szervezeti egység: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Általános Igazgatási csoport

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

természetes személy bejelentés
gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozás bejelentés

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény
Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Kormányrendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény

Tatabánya Település