1993. évi XLVIII. törvényben (Bt.) előírt Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszereik jóváhagyására, illetve e rendszerek módosításának jóváhagyására vonatkozó kérelmeiket.

">

MBFSZ - Műszaki biztonsági irányítási rendszer jóváhagyási eljárások

Ezen a felületen nyújthatják be a földgáz szállítói, a földgáz elosztói és a földgáztárolói engedélyesek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (Bt.) előírt Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszereik jóváhagyására, illetve e rendszerek módosításának jóváhagyására vonatkozó kérelmeiket.

Kulcsszavak: MBFSZ; Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer

Földgáz szállítói, földgáz elosztói, földgáztárolói engedélyesek.

Az elektronikus megküldést az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat címzett részére az MBFSZ ügyek témacsoport, Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer jóváhagyási eljárások ügytípus alkalmazásával.

A műszaki-biztonsági irányítási rendszer tervét az MBFSZ-nek előzetesen be kell mutatni. A műszaki-biztonsági irányítási rendszert az MBFSZ hagyja jóvá, és a rendszer gyakorlatban történő alkalmazását a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerint illetékes kormányhivatal ellenőrzi.

A kérelemre indult eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

 A rendszerüzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani. Ha műszaki-biztonsági irányítási rendszerrel a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtásakor nem rendelkezik, a műszaki-biztonsági irányítási rendszer kidolgozására a MBFSZ által jóváhagyott, erre vonatkozó tervét kell benyújtani, és ennek a követelménynek az engedély kiadásától számított két éven belül kell megfelelnie.

Az eljárások díja a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet alapján: Jóváhagyás 120 000, -Ft

Módosítás jóváhagyása 62 000,- Ft.

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ).

Felettes szerv: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat irányítását az

Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról – 24. § (3) bekezdés

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról – 10/A. § (2) bekezdés

19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról – 126. § (3) bekezdés

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

MBFSZ