ZALAEGERSZEG -NYUGDÍJASOK TÁMOGATÁSA

Alacsony nyugdíjjal vagy időskorúak járadékával rendelkező, 62. életévet betöltött személyek egyszeri  támogatása.

Kulcsszavak: NYUGDÍJASOK TÁMOGATÁSA

Támogatásra az a szociálisan rászoruló alacsony nyugdíjjal, továbbá időskorúak járadékával rendelkező jogosult, aki

a) betöltötte, vagy az igénylés évében betölti a 62. életévét, és

b) a nyugdíjfolyósító szervek által bármilyen címen folyósított nyugellátásának, nyugdíjszerű szociális ellátásának, illetve az időskorú járadékának együttes összege az adott év január 1. napján nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,- Ft-ot).

A tárgyévben a támogatásra való jogosultság a kérelmező születési napján nyílik meg. A megállapításról szóló határozat meghozatalára ezen időponttól - amennyiben a kérelmet a születés napját követően nyújtották be, annak beérkezésétől - számított 30 napon belül kerül sor.

Alacsony nyugdíjjal vagy időskorúak járadékával rendelkező, 62. életévet betöltött személyek egyszeri  támogatása.

A tárgyévben a támogatásra való jogosultság a kérelmező születési napján nyílik meg. A megállapításról szóló határozat meghozatalára ezen időponttól - amennyiben a kérelmet a születés napját követően nyújtották be, annak beérkezésétől - számított 30 napon belül kerül sor.

A támogatást az adott évre lehet megállapítani, azt visszamenőleg igénybe venni nem lehet. Felvételére csak a kérelmező jogosult. A támogatás összege: 10.000,- Ft.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft)

A kérelmet (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/33213/Nyugdijas_tamogatas.pdf) elektronikus úton, postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani:

- elektronikus úton:  Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv, személy kizárólag elektronikus úton nyújthat be kérelmet. A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve, személyes vagy cégkapu tárhelyen keresztül lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

 

- postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály

                            8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

- személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

 

Az ügyintézési határidő: 30 nap.

Az eljárás illetékmentes. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8901 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán illetékmentesen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a hatóság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő testületi ülése elé kell terjeszteni.

Formanyomtatvány: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/33213/Nyugdijas_tamogatas.pdf

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2004. (X.29.) önkormányzati rendelete „Nemzedékek kézfogása” elnevezéssel az újszülött gyermekek, a házasságot kötő fiatal párok és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatásáról

Zalaegerszeg Település