Budapest 11 Túlfizetés visszaigénylése

Ha az adott adónem tekintetében az adózónak az adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adó folyószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), és az adózónak az adóhatóság áltla kezelt más számláján adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adószámlára számolja el. 
 

Kulcsszavak: túlfizetés

Kérelmet kell benyújtania a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda önkormányzati adóhatósághoz.
 

Túlfizetés visszaigényléséhez való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.
 

Túlfizetés visszaigénylése 
 

Budapest Főváros XI kerület Újbuda Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője.
 

Az önkormányzati adóhatósági döntés elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala
 

Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.
 

 

 

Budapest 11. ker. Település