Tatabánya - Csapadékvíz befogadói nyilatkozatok kiadása

Meglévő csapadékvíz elvezető rendszerekbe és időszakos- vagy élővízfolyásokba történő új csapadékvíz bekötések kérelmére csapadékvíz befogadói hozzájárulás kiadása.

Kulcsszavak: csapadékvíz, nyilatkozat

Az eljárás kérelemre indul, mely benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu és a https:// www.e-epites.hu/e-kozmu szolgáltatáson keresztül.

 

Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén 8, 21, 30 nap.

- helyszínrajz / a pontos helyszín leírása csapadékvíz bekötésre vonatkozóan

Csapadékvíz befogadói hozzájárulás megadása iránti kérelem

A hozzájárulás kiadása költség- és illetékmentes.

Városüzemeltetési Iroda - közműkezelő

Győr – Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató – helyettesi Szervezete

kérelem formanyomtatvány
Közműkezelői hozzájárulás megadása iránti kérelem
 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

Tatabánya Település