Felszámoló szervezetekkel kapcsolatos adatszolgáltatás

A felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet szerint a felszámoló szervezet írásban köteles adatot szolgáltatni minden év január 31. és július 1-ig az SZTFH részére.

Kulcsszavak: felszámoló adatszolgáltatás

A  felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: SZTFH rendelet) alapján minden felszámoló szervezet köteles adatot szolgáltatni az alábbiak szerint:

Minden év január 31. napjáig a felszámoló szervezet írásban kötelesek a felszámoló szervezet vezetői, foglalkoztatottai (ide értve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) létszámáról, végzettség, szakképesítés, szakképzés szerinti összetételéről adatot szolgáltatni. Be kell jelenteni továbbá, hogy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerint a  felszámoló gazdasági társaságnál személyesen közreműködő tagok, munkavállalók, vagy a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a felszámolói tevékenységben közreműködő személyek, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek mely időponttól állnak a felszámoló szervezettel tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatásra, megbízásra irányuló jogviszonyban.

A felszámoló szervezet minden év január 31-éig adatot köteles szolgáltatni a felszámoló szervezet nevéről, postai és elektronikus levelezési címéről, honlapjának elérhetőségéről, működési területéről, főtevékenységéről és a további tevékenységi köreiről a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, az SZTFH rendelet 3. § (9) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek adatairól, a külön jogszabályban meghatározott elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszámáról, a foglalkoztatotti állományának összetételéről, a jelen rendeletben előírt vagy vállalt foglalkoztatás teljesítéséről és a tulajdonosi szerkezete megtartásáról, illetve változásáról.

A felszámoló szervezet minden év július 1-jéig köteles az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámoló adózás előtti eredményéről és az árbevétel megoszlásáról adatot szolgáltatni az SZTFH rendelet 5. § (3) bekezdés a)-b) pontjában rögzítetteknek megfelelően.

A felszámoló szervezetek jogszabályon alapuló igazolások megküldése (vagyoni biztosíték igazolása, továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány).

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep09/

 

SZTFH