VESZPRÉM - Hatósági bizonyítvány a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek elhelyezésére

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjármű, vontató, pótkocsi, autóbusz belterületi tárolásához a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványra van szükség.

Kulcsszavak: hatósági bizonyítvány, 3,5 t, tehergépkocsi, tehergépjármű, busz, gépjármű elhelyezés

A kérelem beadására a jármű üzembentartója.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §-a szerinti 8, illetve 60 nap.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

Veszprém Megyei Kormányhivatal

 Hatósági bizonyítvány kérelem (3,5 tonna feletti gépjárműhöz)

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról

Veszprém Település