Hiánypótlás megküldése (SZTFH)

Ha a felszámoló szervezet által benyújtott kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró Hatóság határidő megjelölésével felhívja a felszámoló szervezetet a hiányok határidőben történő benyújtására.

Kulcsszavak: felszámoló hiánypótlás

Ha a felszámoló szervezet által benyújtott kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró Hatóság határidő megjelölésével felhívja a felszámoló szervezetet a hiányok határidőben történő benyújtására.

A Hatóság végzésében foglaltak alapján, a hiánypótlási felhívásnak megfelelően a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül a felszámoló szervezet hiánypótlás megküldésével, azaz további dokumentumokkal, nyilatkozatokkal teljesítheti a Hatóság végzésében foglaltakat.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhep18/

SZTFH