Beépített tűzjelző- és oltóberendezés forgalomba hozatali engedélye

Azon tűzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezése, melynek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

Kulcsszavak: Tűzjelző, tűzoltó, tűzvédelem, tűzoltóság, tűzvédelmi hatóság, piacfelügyelet, OKF, forgalomba hozatali engedély, engedély, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

Az engedélyezés iránti kérelmet írásban kell benyújtani az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 Ft illetéket kell fizetni.

BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály

Bírósági felülvizsgálat kérhető.

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

NISZ ZRT.