KAPOSVÁR - Rendkívüli települési támogatás - Támogatás Idősek világnapjára

Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy tárgyévben betölti feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át, (85.500,-Ft) egyedül élő esetén a 400 %-át (114.000,-Ft) nem haladja meg. A támogatás összege személyenként 10.000- Ft., amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít.

Kulcsszavak: Támogatás Idősek világnapjára

Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. §(1)-(3) bek. szerinti személyek.

Olyan szociálisan rászoruló személyek, akik a 85. életévét betöltötték, vagy tárgyévben betöltik, feltéve, hogy a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át nem haladja meg.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatvány kitöltése

A kérelmet tárgyév augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem elbírálásának határideje:  8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező születési időpontját igazoló okiratot, illetve a család tagjainak jövedelemigazolását.

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy a tárgyévben betölti, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át (85.500,-Ft-ot), egyedül élő esetén a 400%-át (114.000,-Ft-ot) nem haladja meg.

Támogatás Idősek világnapjára - űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település