Nagykanizsa - Rendszeres gyógyszer hozzájárulás

A rendszeres gyógyszer hozzájárulás az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében közgyógyellátásra nem jogosult személy részére nyújtott hozzájárulás.

Kulcsszavak: rendszeres gyógyszer hozzájárulás

A rendszeres gyógyszer hozzájárulásra jogosult az a Nagykanizsa város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személy, akinek

A rendszeres gyógyszer hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Elektronikus úton E- papír használatával: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt az E-papír szolgáltatással, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelem benyújtása folyamatos.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány/ e-papír.

https://nagykanizsa.hu/docs/eugyintezes/rendszeres_gyogyszer_hozzajarulas_letoltheto_nyomtatvany.doc

A háziorvos által felírt gyógyszerek árát gyógyszertár igazolja, a gyógyszerköltséget igazoló pénztári bizonylatot a kérelemhez mellékelni kell! Csatolandó továbbá:

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási csoportjához benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A rendszeres gyógyszer hozzájárulás havi összege az igazolt gyógyszerköltség összege, azonban legfeljebb

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

Rendszeres gyógyszerköltségnek kell tekinteni a krónikus betegséggel összefüggő, havi rendszerességgel szedett, vényköteles gyógyszerek egy havi adagjának költségét. A rendszeres gyógyszer hozzájárulás megállapításánál nem vehetők figyelembe a krónikus betegséggel összefüggésben szedett, vény nélkül kapható, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, a táplálékkiegészítők, a vitaminok és a gyógyászati segédeszközök.

Házastársak, élettársak esetében havi 10.000,- Ft hozzájárulás akkor állapítható meg, ha mindketten rendszeres pénzellátásban részesülnek, és legalább egyikük betöltötte a 65. életévét, egyéb esetben a házastársak, élettársak családnak minősülnek.

A rendszeres gyógyszer hozzájárulás pénzbeli ellátás, a jogosultságot hat hónap időtartamra kell megállapítani.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Nagykanizsa Település